Galeria - PIKNIKI LOTNICZE 2010-2011

W tej galerii prezentujem zdjęcia z wybranych imprez lotniczych, w których uczesniczy nasza Fundacja.
Zapraszamy również do objerzenia krótkiego FILMU z VII Małopolskiego Pikniku Lotniczego (2010)
- film amatorski, powstał dzięki uprzejmości Przyjaciela Fundacji.
Etap 1
 
 

GÓRASZKA 2010


 
 



 
 



 
 



 
 

   
 
 
Etap 2
 
 

VII Młopolski Piknik Lotniczy (26-27 czerwca 2010) Kraków Czyżyny


 
 


Jan Borowski (Fundator) przed pierwszym startem

 
 



 
 

Przekazanie samolotu obsłudze naziemne, tuż po pokazie

Działacze oraz Przyjaciele Fundacji

Strefa VIP; baner Fundacji - reklamujący naszych sponsorów, w centralnym miejscu.
 
 

Stanisław Borowski (Prezes), zawsze na posterunku

Pożegnanie z pierwszym dniem pikniku

ROZPOCZYNAMY DZIEŃ II
 
 

Frekwencja jak zawsze w Krakowie .. IMPONUJĄCA

Przygotowanie do ostatniego lotu..

.. i pożegnanie z publicznością.
 
 
Etap 3
 
 

V Płocki Piknik Lotniczy (18.06.2011)