Galeria - JAK-11 JAKOWLEW

Jakowlew Jak-11, radziecki samolot treningowy z 1946; jednosilnikowy, dwumiejscowy dolnopłat wolnonośny, podwozie klasyczne dwukołowe wciągane w locie, konstrukcja metalowa; seria 3859 egz.; produkowany w Czechosłowacji pod oznaczeniem C-11; seria 707 egz.; silnik gwiazdowy 7-cylindrowy ASz-21 o mocy 522 kW (700 KM); 1 kaem 12,7 mm; rozpiętość 9,4 m, dł. 8,5 m, wys. 3,28 m, pow. nośna 15,4 m2; masa własna 1900 kg, całkowita 2440 kg; prędkość maks. 460 km/h, pułap 7950 m, zasięg 1290 km. Od 1949 w lotnictwie polskim.

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZOBACZYSZ W "WARSZTACIE"

Etap 1
 
 

zdewastowany "pomnik" w Ornecie


 
 

zdewastowane wnętrze

korozja zagładą samolotu

 
  
 
Etap 2
 
  
  
 

Początek 2011